بیمه عمر

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ دسته بندی : مدبران امین

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.

خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.

در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه‌نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.


در ادامه چند نمونه طرح قابل ارائه برای بیمه عمر وسرمایه گذاری آمده است .لطفا برای ثبت درخواست هرکدام از آنها فرم پایین صفحه را تکمیل نمایید.

فرم جداول بیمه عمر وسرمایه گذاری
طرح۴طرح ۳طرح ۲طرح ۱
          ۶۰۰,۰۰۰        ۱,۹۲۰,۰۰۰        ۳,۶۰۰,۰۰۰       ۸,۰۰۰,۰۰۰مبلغ حق بیمه ماهیانه (ریال)
۱۰۱۰۱۰۱۰مدت بیمه نامه (سال)
۱۰۱۰۱۰۱۰درصد افزایش سالیانه
    ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰سرمایه بیمه عمر(ریال)
    ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰سرمایه بیمه حادثه(ریال)
    ۱۴۴,۱۴۳,۰۰۶    ۵۵۸,۵۱۵,۷۱۰  ۱,۰۰۲,۸۷۳,۲۲۴ ۲,۲۶۴,۱۶۱,۰۸۱مبلغ دریافتی با احتساب سود فنی تضمینی(ریال)
    ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    ۶۹۱,۴۵۲,۰۰۰  ۱,۳۰۷,۸۵۳,۶۰۰ ۲,۹۰۶,۷۲۶,۴۰۰مبلغ دریافتی تقریبی با احتساب سود مشارکت ۱۸%
    ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰    ۷۷۰,۸۶۸,۰۰۰  ۱,۴۴۵,۵۲۲,۴۰۰ ۳,۲۱۲,۶۹۷,۶۰۰مبلغ دریافتی تقریبی با احتساب سود مشارکت ۲۲%

 


در خواست صدور بیمه عمر وسرمایه گذاری

لطفا با عنایت به جدول بالا طرح مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.