پیشنهاد بیمه

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ دسته بندی : مدبران امین

فرم های پیشنهاد برای سایر بیمه نامه های درخواستی

 1. پرسشنامه-بیمه-تمام-خطرپیمانکاران-C.A.R
 2. پرسشنامه-بیمه-تمام-خطر-نصب-E.A.R
 3. پرسشنامه-بيمه-عدم_النفع-ناشی-از-شكست-ماشين_آلات-M.L.O.P
 4. پرسشنامه-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-مدیر-هیئت-مدیره-ساختمان
 5. پرسشنامه-مسئولیت-مدنی-کارفرما-در-مقابل-کارکنان
 6. پرسشنامه-و-پيشنهاد-بيمه-مسئوليت-حرفه-اي-پيراپزشكان
 7. پرسشنامه-و-پیشنهاد-بیمه-مسئولیت-مدنی-ناشی-از-آتش-سوزی
 8. پیشنهاد-بیمه-آتش-سوزی-واحدهای-مسکونی-و-غیر-صنعتی
 9. پيشنهاد-بيمه-مسئوليت-مدني-در-قبال-استفاده-كنندگان-از-آسانسور
 10. پیشنهاد-بیمه-نامه-باربری-داخلی
 11. پیشنهاد-بیمه-نامه-باربریوارداتی-صادراتی
 12. شرایط-عمومی-عمر-انفرادی-پارسیان
 13. عمر-انفرادی-پارسیان
 14. عمر-پاسارگاد
 15. عمر-مان
 16. فرم-الحاقیه-بیمه-پارسیان
 17. فرم-الحاقيه-ملت-۲
 18. فرم-بازخرید-بیمه-ملت
 19. فرم-پیشنهاد-بیمه-ملت
 20. فرم-مسئولیت-مجموعه-ورزشی
 21. فرم-وام-بیمه-ملت
 22. گواهی-سلامت-بیمه-پارسیان