تلفن تماس : 02188050194,88060798
ایمیل : info@Modaberanamin.com

مدارک اعتبارسنجی حقوقی

به منظور شروع فرآیند اعتبارسنجی از یک مجموعه حقوقی مدارک ومستندات زیر لازم است: اسکن اساسنامه و آگهی تغییرات آن اسکن آگهی تاسیس، آخرین تغییرات امضاء، آخرین تغییرات محل اسکن قرارداد اجاره یا سند مالکیت محل شرکت و اسکن اموال شرکت، مدیر عامل، اعضاء هیئت ...

مدارک اعتبارسنجی حقیقی

به منظور شروع فرآیند اعتبارسنجی از یک شخص یا اشخاص حقیقی مدارک ومستندات زیر لازم است:کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) گزارش معاملات سالانه و گردش آنها گزارش گردش حسابهای بانکی مرتبط با معاملات تصویر اسناد و وثایق قابل ارائه عدم سوء اثر ...