فرایند اعتبارسنجی

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ دسته بندی : دسته‌بندی نشده
 همواره یکی از دغدغه های مهم و کلیدی در ارایه تسهیلات اعتباری، برازش و اندازه‌گیری ریسک اعتباری گیرنده اعتبار بوده و در این راستا نیازمند سازوکاری نظام‌مند برای ارزیابی وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان متقاضیان دریافت ضمانت‌نامه‌های اعتباری و به حداقل رساندن میزان خسارت وارده، می باشد.
فرآیند بررسی، سنجش و ارزیابی وضعیت و توان مالی  متقاضیان حقیقی و حقوقی گیرندگان اعتبار بمنظور اعلام نظر در زمینه بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،  احتمال عدم بازپرداخت اعتبار دریافتی و همچنین سنجش ریسک اعتباری و اعلام کیفیت و دورنمای بازپرداخت بدهی در آینده می‌باشد.بعبارت دیگر هدف از انجام اعتبارسنجی،  تعیین  رتبه  و سقف اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی ، اندازه گیری احتمال قصور متقاضی در ایفای تعهدات و بررسی توانائی بازپرداخت به موقع بدهی به اعتباردهندگان و تعیین نوع و میزان وثایق می‌باشد .