بیمه های اموال

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۶ دسته بندی : دسته‌بندی نشده

یمه های اموال یک شاخصه اصلی از بیمه خسارت است و از جمله مهمترین و وسیعترین انواع بیمه به شمار می آید. با توجه به اینکه این نوع از بیمه متوجه اموال مختلف بیمه گذار است، تنوع بسیاری در زیرمجموعه های خود دارد؛ به طوری که متمایز و شمارش کردن آنان کاری دشوار است. در دیدگاه حقوقی بحث راجع به تعهدات طرفین بیمه از جمله مهمترین مباحث آن به حساب می آید چرا که با شناسایی و بررسی تعهدات و وظایف طرفین و ضمانت اجرای ناشی از نقض آن، مسئولیت حقوقی طرفین بیمه مشخص می شود.

بیمه اموال قدیمی ترین نوع بیمه محسوب می شوند، شروع عملیات بیمه ای به مفهوم رایج کنونی آن با یکی از مهمترین بیمه های اموال یعنی بیمه آتش سوزی بوده است. این نوع از بیمه ها به بیمه گذار در برابر زیان های ناشی از عیب، نقض یا فقدان اموال تامین می دهد. هدفی که در این نوع از بیمه ها دنبال می شود، آن است که خسارات وارده به اموال بیمه گذار جبران شود.