الحاقیه بیمه نامه چیست؟۱ min read

توسط : hoseynpoor تاریخ انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۹ دسته بندی : وبلاگ

هنگامی که بیمه نامه ای صادر شد، اگر بحث فسخ در میان نباشد، تا پایان دوره امکان صدور مجدد بیمه نامه وجود ندارد. بنابراین در صورت تغییرات خواسته یا ناخواسته در مورد بیمه شرکت بیمه بیمه نامه قبلی را باطل و بیمه نامه جدیدی صادر نمی کند. الحاقیه برای این منظور در نظر گرفته شده است. الحاقیه بیمه نامه چیست؟

الحاقیه چیست؟

الحاقیه درخواستی برای اعمال تغیرات در بیمه نامه های صادر شده است که می تواند افزایشی یا کاهشی باشد. یعنی می تواند مواردی را از بیمه نامه فعلی حذف نماید یا موارد جدیدی را به آن اضافه کند. بنابراین الحاقیه سندی است که توسط آن قرارداد بیمه تکمیل و تغییرات قرارداد در آن مشخص می‌شود

بیمه درمان گروهی را فرض کنید ، به عنوان مثال اگر شرکت یا ارگانی برای کارکنان خود بیمه مکمل درمان بگیرد اما در اواسط دوره یکساله تعداد نفرات تغیر کند (‌استخدامی یا ترک کار)، درخواستی مبنی بر اضافه شدن یا کسر شدن تعداد نفرات در بیمه نامه آن مجموعه به شرکت بیمه ارائه می دهد. در مثالی دیگر، شرکتی برای کارکنان خود( با احتساب افراد تحت تکفل) بیمه مکمل درمان درخواست می کند و از شرکت بیمه مورد نظر می­گیرد ، اما بعد از چهار ماه تعداد افراد آن شرکت کم می­شود ، آن شرکت نامه ای به شرکت بیمه مبنی بر کسر افراد مورد نظر ارسال می­کند و شرکت بیمه با ارسال الحاقیه کاهشی به آن شرکت، افرادی را که از لیست بیمه خود خارج شده اند، اعلام می­کند. اگر شرکت لیست تغییرات را به شرکت بیمه اعلام نکند، شرکت بیمه می تواند مسئولیت موارد بعدی را که نشات گرفته از این موضوع است بر عهده نگیرد. حتی بعید نیست که در برخی موارد خاص از پرداخت خسارات جلوگیری کند.

انواع الحاقیه بیمه نامه چیست؟

الحاقیه اصلاحی: مانند تغییر آدرس بیمه‌‌گذار یا محل مورد بیمه.

الحاقیه اضافی: زمانی که ارزش مورد بیمه، مدت بیمه، یا خطرات مورد بیمه افزایش کند، الحاقیه اضافی صادر می‌شود

الحاقیه برگشتی: در صورتی که ارزش مورد بیمه یا خطرات مورد بیمه کاهش پیدا کند، الحاقیه برگشتی صادر می‌شود.

الحاقیه بروزرسانی سرمایه: وقتی به مورد بیمه خسارتی وارد شود بعد از پرداخت خسارت از شمول بیمه خارج می‌شود، پس برای اینکه مجددا سرمایه تحت پوشش قرار بگیرد، بیمه‌گذار به محض ترمیم مورد بیمه باید به بیمه‌گر اطلاع دهد و با پرداخت مبلغ اضافی مجددا تحت پوشش قرار گیرد.

 

 

مطالب مرتبط