بیمه باربری۱ min read

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ دسته بندی : مدبران امین

بیمه نامه باربری پوششی است که به موجب ان بیمه گر متعهد می شود در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گزار چنانچه در جریان حمل کالا و در نتیجه وقوع خطرات بیمه شده کالا تلف شده یا دچار خسارت شود و یا بیمه گزار هزینه هائی را در ارتباط با این خطرات تحمل شود زیان وارده و هزینه های انجام شده را جبران نماید.

بیمه های واردات-صادرات

شرایط بیمه نامه در سه كلوز A,B,C  تعریف شده است.تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه‌اي به این صورت می‌باشد:
۱-بيمه با شرايط تمام خطر(All Risks )
۲- بيمه با شرايط B
۳- بيمه با شرايط C
۴- بيمه با شرايط خسارت كلي (Total Loss)

خطرات تحت پوشش كلوز C

اين كلوز بجز بند های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ موارد استثنائات، خساراتي را كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:
۱)  آتش سوزي يا انفجار
۲)  بگل نشستن و زمينگير شدن ، برخورد باكف دريا ، غرق شدن ، يا واژگون شدن كشتي يا شناور
۳)  واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني
۴)  تصادم يا برخورد كشتي ، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي بغير از آب
۵)  تخليه كالا در بندر اضطراري
۶) فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
۷)  به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

خطرات تحت پوشش كلوز B

اين كلوز بجز بند های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ موارد استثنائات، خساراتي كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:
۱)  تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
۲)  تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از موارد ذيل باشد :
۲-۱) فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
۲-۲)به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي
۲-۳)ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر ، ليفت وان يا محل انبار .
۳)زلزله – آتشفشان يا صاعقه
۴) تلف شدن كلي هربسته دركشتي ياشناور و يا تلف كلي هر بسته

لازم به ذكر است هم اكنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات عدم تحويل يك بسته كامل كالا،
دزدي، قلاب زدگي، آبديدگي، روغن زدگي، شكست و ريزش،خسارات ناشي از كالاهاي مجاور نيز تحت پوشش قرار مي‏گيرد.

خطرات تحت پوشش كلوز A

بیمه باربری با کلوز A  کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .اين بيمه كليه خطرات به جزء بند های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷، را كه موجب زيان و يا آسيب به مورد بيمه ميگردد، تحت پوشش قرار مي دهد .

در بيمه هاي باربري داخلي، مبدأ و مقصد در داخل كشور ايران مي باشد. بيمه نامه هاي باربري داخلی را مي توان به چند شكل صادر نمود:

الف) بيمه نامه هاي عمومي : در اين قرارداد شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوقي و تعهدات طرفين مانند خطرات تحت پوشش، شيوه حمل معين مي‏شود و با يك سرمايه بيمه‏ اي معين ومشخص موافقت مي‌گرددكه شامل حمل‌هاي متعددي مي باشد و به همين دليل، قرارداد تا زماني كه سرمايه توافق شده از طريق حمل هاي متعدد به پايان رسد داراي اعتبار مي باشد.

ب) بيمه نامه با پوشش باز : يكي از محدوديتهائي كه در روش بيمه نامه با شرايط عمومي وجود داشت اين بود كه بيمه گزار در ابتدا صدور بيمه‌نامه صدرصد حق بيمه يا درصد بالائي از حق بيمه را پرداخت مي نمود .لذا این مشکل سبب شد که روش بيمه نامه با پوشش باز ارائه شود.

در بیمه نامه با پوشش باز با توافقي كه بين بیمه گر و بيمه گزار انجام مي‏شود هر يك هفته گواهي بيمه ازسوي بيمه گر صادر مي‌شود و حق بيمه متناسب با سرمايه هاي حمل شده از سوي بيمه گزار پرداخت مي گردد. در واقع كليه دفعات حمل كالا تحت پوشش قرار دارد و نيازی نيست که براي هر حمل پوشش جداگانه‌اي درخواست گردد. در ضمن چون مدت قرارداد معمولاً يكسال است، مذاكره و توافق مجدد در مورد آن ضروری نمی باشد.

ج ) بيمه نامه هاي ساده: بيمه نامه اي است كه براي حمل كالاي معيني صادر مي شود و در آن مشخصات مورد بيمه طبق فرم پيشنهاد باربري در آن قيد مي گردد. لازمه صدور بيمه نامه های ساده حمل و نقل كالا اين است كه شما قبلاً از وضعيت مورد بيمه و چگونگي حمل آن اطلاع داشته و اين اطلاعات را در اختيار ما قرار دهید.