تامین مالی جمعی با سرمایه های خرد۱ min read

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ دسته بندی : مدبران امین

تامين مالي جمعي Crowdfunding  رويكرد نويني از تامين مالی است كه طي آن جمع كثيري از سرمايه گذاران دربستر شبكه اجتماعي درپروژه هايي مانند طرح هاي نوآورانه كه عمدتا با عدم رغبت سرمايه گذاران همراه است به مشاركت و سرمايه گذاري حتي با سرمايه اندك مي پردازند.

تامین مالی جمعی گونه ای از جمع سپاری در حوزه تامین مالی کسب و کارهای نوپا و ایده های نو آورانه است که فضای مشارکت برای عموم مردم به نحوی فراهم شده تا آنها از وضعیت معمول و سنتی خود به عنوان یک مصرف کننده صرف فراتر رفته و با مشارکت در تامین سرمایه، ولو به مقدار اندک و همچنین پذیرش موفقیت و عدم موفقیت سرمایه گذاری، در راستای تولید و ترویج خدمت یا محصولی که خرد جمعی آن را تایید کرده است، نقشی اثر بخش ایفا کنند.