مشاوره تامین مالی با سرمایه های خرد ومردمی۱ min read

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱۳۹۶ دسته بندی : مدبران امین

در دنیای امروز شاهد شکل گیری ایده‌های نوآورانه‌ای هستیم، در این میان متأسفانه تعدادی از ایده‌ها به دلیل نبودمنابع مالی کافی ممکن است وارد مرحله اجرا نشوند و یا پس از شروع محکوم به شکست شوند، ایده‌هایی که هرکدام می‌توانستند بخشی از مسائل موجود را مرتفع کنند وسودی به اجتماع برسانند.به همین دلیل می‌توان یکی ازبهترین روش های سرمایه گذاری را حمایت از ایده‌های نو و خلاقانه دانست.تامین مالی جمعی یک سرمایه‌گذاری اقتصادی است. با این روش، سرمایه‌های خرد ومردمی می‌توانند تبدیل به پشتوانه‌ای شوند برای به حقیقت پیوستن یک ایده‌ی اقتصادی، یک محصول جدید، یک خدمت‌رسانی جدید.