۱۲-۹

اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم گروه عرفان می رساند، شروع قرار داد بیمه تکمیلی در سال جاری ۹۹/۹/۱ می باشد لذا:

آن دسته از همکارانی که در سال گذشته بیمه درمان تکمیلی داشته اند، برای تمدید در سال جاری نیاز به اقدام ندارند. بیمه نامه آنها در سال جاری به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

آن دسته از همکارانی که در سال گذشته بیمه درمان تکمیلی نداشته اند و در سال جاری مایل به ثبت نام آن هستند، برای ثبت نام می توانند به نماینده مستقر در بیمارستان مراجعه نمایند.

آن دسته از همکارانی که در سال گذشته بیمه درمان تکمیلی داشته اند و در سال جاری مایل به انصراف از آن هستند، برای انصراف باید به نماینده مستقر در بیمارستان مراجعه نمایند.

پرسنل عرفان غرب ۱۲/۹/۹۹

مطالب مرتبط

بیمه های اموال