۱۰-۸-۹۹

برای مشاهده یا دانلود فایل حق بیمه ها روی دکمه های زیر کلیک نمایید.

بیمه پزشکان و پیراپزشکان
قصور پزشکی همواره مشکل ساز!
بیمه اتومبیل
خودرو؛ کالای مصرفی یا سرمایه؟
پلاسکو آتشسوزی
کابوسی واقعی؛ آتشسوزی پلاسکو!

شماره کارت جهت واریز حق بیمه

بیمه های اموال